Din svenska guide till spel

Bolagsspel

Rent juridiskt är ett bolag ett samarbete för ett gemensamt ändamål som regleras av ett avtal mellan fysiska och/eller juridiska personer. Avtalet behöver inte vara skriftligt och ofta tänker de inblandade parterna inte ens på att det faktiskt är ett avtal de ingått. Om till exempel två vänner bestämmer sig för att tippa tillsammans i hopp om att vinna pengar och kommer överens om hur betalning ska ske och hur vinster ska fördelas, så har ett bolag uppstått. Bolagsspel är alltså att spela tillsammans.

Bolagsspel har förekommit sedan långt tillbaka och det finns många olika typer av bolagsspel. En del uppstår i vänskapskretsen eller på arbetsplatsen mellan parter som känner varandra, medan andra till exempel arrangeras av den lokala kiosken och välkomnar alla som är villiga att betala insatsen. Nu för tiden går det dessutom att arrangera både små och stora bolagsspel via Internet hos Svenska Spel, så att människor oavsett geografisk placering kan delta.

Enligt uppgifter från Svenska Spel har var tredje person någon gång varit en del av ett spelbolag och bolagsspel är mycket populära bland Svenska Spels ombud runt om i landet.
För att underlätta bolagsspelande erbjuder Svenska Spel sedan år 2007 en särskild bolagsspelstjänst. Mer information om denna hittar du nedan.

Så spelar du bolagsspel
Som nämnts ovan erbjuder Svenska Spel sedan några år tillbaka en särskild tjänst för personer som önskar ägna sig åt bolagsspel. Att använda sig av tjänsten är på intet sätt obligatoriskt – det går precis lika bra att fortsätta ägna sig åt bolagsspel på det traditionella viset. Många väljer dock att ansluta sig till Svenska Spels bolagsspelsservice eftersom den underlättar administrationen av ett bolagsspel och ger mer tid över åt att fokusera på de roliga delarna av spelandet. Detta blir särskilt tydligt så snart ett spelbolag innefattar fler än en handfull personer.

Svenska Spels bolagsspelservice fungerar för Stryktipset, Europatipset, Måltipset, Topptipset, Oddset Bomben, Keno och Lotto.

Du startar ett bolag genom att gå in på bolagssidan på svenskaspel.se och klicka på knappen ”Skapa Bolag”. Du kommer att få ange e-postadressen till de personer du vill bjuda in till ditt bolag. De kommer att få ett e-postmeddelande och ges möjlighet att, om de så önskar, ansluta sig till ditt bolag. Om de inte redan har ett spelkonto hos Svenska Spel kommer de att få instruktioner om hur de kan öppna ett gratis.

Ett spelbolag hos Svenska Spel kan bestå av upp till 20 medlemmar på en gång. Under en period av ett år får maximalt 64 medlemmar ha varit med i samma bolag.

Alla i spelbolaget bidrar med samma summa pengar, och eventuella vinster delas alltid lika. Pengarna dras från spelarens spelkonto. Om någon medlem inte har tillräckligt mycket pengar på sitt konto kan spel inte läggas.

Alla medlemmar kan lägga spel i bolagets namn, så kom överens om vem som ska göra det för att undvika konflikter.

Recension av bolagsspel
Att använda sig av Svenska Spels bolagsspelsservice har flera fördelar. Ingen behöver längre springa runt och samla in pengar och man slipper uttalade eller outtalade krav på lägga ut pengar för spelare som man inte lyckats få tag på. Varje spelare ansvarar själv för att sätta in sin insats och man slipper tjata på varandra.

Om en spelare inte har tillräckligt med pengar på sitt spelkonto hos Svenska Spel när pengarna till bolagsspelet ska dras kan inte något spel läggas. Detta är givetvis ett problem, men det är enkelt att utesluta en medlem som inte betalat och därigenom se till att spelet kan läggas som planerat. Sedan kan man välja hur man vill göra. Om en person råkat ha för lite pengar på sitt spelkonto vid ett isolerat tillfället är det bara att skicka ut ett nytt inbjudningsmejl så att personen kan ansluta sig igen. Om det däremot är en person som upprepade gånger ställt till problem genom att inte uppfylla överenskommelsen kan man fundera på om man verkligen vill skicka ut en ny inbjudan.

Vinster upp till 5 000 kronor står kvar på det gemensamma kontot, vilket kan vara viktigt att tänka på så att man inte räknar med att kunna ta ut sin andel av en mindre vinst direkt. Vill man ha ut en mindre vinst direkt måste man ta bort sig själv från bolaget. Den andel av pengarna på det gemensamma kontot som är dina sätts då in på ditt personliga spelkonto.

En annan faktor som kan orsaka problem är att samtliga medlemmar av ett bolag kan lägga spel för bolagets räkning. Det gäller alltså att lita på sina kamrater och i förväg komma överens om vem som ska lägga spel för bolagets räkning. Det kan också vara bra att utse en eller två reserver som ser till att spelet läggs om inte den ansvarige fått in det vid en viss tidpunkt.

Viktig att tänka på när man använder Svenska Spels service för bolagsspel är att om den som startade bolaget lämnar bolaget upplöses bolaget och pengarna återförs till medlemmarnas enskilda spelkonton.

Än så länge är det bara en liten del av Svenska Spels spelutbud som går att spela genom tjänsten och till exempel tillåts endast Oddset Bomben av alla de olika Oddset-varianterna. Detta är givetvis en nackdel och nu när tjänsten varit igång sedan 2007 vore det trevligt om Svenska Spel kunde ta tag i saken och införa ännu fler valmöjligheter. Svenska Spel har bekräftat att de planerar att utöka spelutbudet framöver, men ger inga besked om när det ska ske och vilka spel som står först på tur.